ΕΣΠΑ Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: Επιδότηση από 30.000 – 200.000€

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

ΕΣΠΑ Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: Επιδότηση από 30.000 – 200.000€

Ανακοινώθηκε η δεύτερη δράση της νέας δέσμης δράσεων Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων), που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών ενεργειακής μετάβασης.

Συγκεκριμένα, η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ επιχορηγεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια από 30.000 – 200.000€, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού της επιχορήγησης κατά 10% (συνολική επιδότηση 50%), εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες πράσινης μετάβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης.

Δικαιούχοι Δράσης 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εφόσον:

  • Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν κωδικο δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή σε έναν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως ορίζεται από την πρόσκληση
  • Έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Επιλέξιμες Δαπάνες Δράσης 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ενδεικτικά, η δράση καλύπτει δαπάνες για:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος                                                              – Μηχανήματα – εξοπλισμός
– Εξοπλισμός πράσινης μετάβασης
– Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding και δαπάνες προβολής
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες
– Μεταφορικά μέσα (πράσινης μετάβασης, υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
– Μισθοδοσίες νέων εργαζομένων
– Έμμεσες δαπάνες.

Τονίζεται πως οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν προθεσμία έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό τους σχέδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ανοίγουν την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης, που ανέρχεται στα 400.000.000€.

  • 88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
  • 312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες, τους ΚΑΔ και όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα στην επίσημη πρόσκληση της δράσης εδώ.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα