Πότε μια επιχείρηση ονομάζεται υφιστάμενη, νέα και υπό σύσταση;

Πολύ συχνά συναντάμε μέσα στους οδηγούς των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως είναι το ΕΣΠΑ, όρους που διαχωρίζουν τις επιχειρήσεις σε επιμέρους κατηγορίες. Μια επιχείρηση αλλάζει «τίτλο» ανάλογα με το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε λειτουργία. Συγκεκριμένα, διακρίνουμε 3 κατηγορίες επιχειρήσεων: Υφιστάμενες: Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 2 ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις. Νέες: Ο τίτλος αυτός δίνεται στις επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει έως 2 ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις. Υπό σύσταση: Η ονομασία αυτή αναφέρεται στις επιχειρήσεις που δεν υφίστανται την δεδομένη χρονική στιγμή και πρόκειται να συσταθούν. Αξίζει να επισημάνουμε πως η κατηγορία στην οποία ανήκει μια επιχείρηση αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Σε όποιο στάδιο ζωής κι αν βρίσκεται μια επιχείρηση (υφιστάμενη, νέα και υπό σύσταση), δύναται να αιτηθεί και να λάβει χρηματοδοτήσεις. Αρκεί μόνο να ελέγξουμε στον οδηγό του εκάστοτε προγράμματος σε ποια ή ποιες από τις κατηγορίες επιχειρήσεων απευθύνεται.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα