Τουριστικές επιχειρήσεις: Ποιες επιδοτούνται και τι ισχύει για τα Airbnb;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας μας για δημιουργία τουριστικών μονάδων (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία κ.ά.). Πρόκειται για μια δραστηριότητα που επιχορηγείται ανά διαστήματα από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ, καθώς αποσκοπεί στην ευρύτερη αναβάθμιση και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που ορίζονται σε κάθε πρόγραμμα.

Οι επιδοτήσεις που μπορεί να λάβει μια υπό σύσταση, νέα ή υφιστάμενη τουριστική επιχείρηση δύνανται να αφορούν σε όλο το φάσμα των εξόδων της, με τον οδηγό κάθε προγράμματος να καθορίζει επακριβώς τις επιλέξιμες δαπάνες. 

Ας απαντήσουμε μερικά καίρια ερωτήματα αναφορικά με τις επιδοτήσεις στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων:

1. Υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια / ξενοδοχεία) με εποχιακή δραστηριότητα;

Ναι. Δεν υπάρχει κανένας ρητός κανονισμός που να αποκλείει τις επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι υπό σύσταση εποχιακές επιχειρήσεις είναι δυνητικά επιλέξιμες.

2. Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός Αττικής;

Πάλι, δεν υπάρχει κάποιος ρητός κανονισμός που να αποκλείει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τουριστικά καταλύματα εντός Αττικής, συνεπώς είναι δυνητικά επιλέξιμες. Στον οδηγό κάθε προγράμματος καθορίζεται ποια/ποιες περιφέρεια/ες είναι επιλέξιμες.

3. Δικαιούνται επιδοτήσεις τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb;

Με τα σημερινά δεδομένα, ένα τουριστικό κατάλυμα μπορεί να επιδοτηθεί εφόσον διαθέτει σήμα ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) και έχει γίνει έναρξη σε ενεργό ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας), στον οποίο αποτυπώνεται επακριβώς η δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τον προϋπολογισμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις περιφέρειες που αναμένεται να κατανεμηθεί, ανατρέξτε στο άρθρο μας στο Blog της NotiFund ΕΣΠΑ 2021-2027.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα